انسان در چرخه حیات

درباره رابطه بین انسان‌ها با میکروارگانیسم‌ها چه می‌دانید؟

653
0 0
در چرخه تکامل ابتدا جانداران تک سلولی تولید شدند که هسته نداشتند. بعد باکتری‌ها و آرکی‌ها. بعد سلول‌های هسته‌دار ایجاد شدند؛ گیاهان، جانواران، قارچ‌ها و پروتیست‌ها. بعد جانداران پر سلولی به‌وجود آمدند و بافت‌های مختلف ایجاد شدند؛ خزندگان، پرندگان، پستانداران. زمانی که انسان شروع به حذف میکروب‌ها به‌وسیله آنتی‌بیوتیک‌ها کرد دریافت که این‌ها بخشی از حیات هستند. در این ویدیو دکتر محمد شکاری یزدی، متخصص پوست و دانش‌آموخته طب فاکشنال و ناتروپاتیک از رابطه میکروارگانیسم با انسان‌ها می‌گویند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار