آسیب‌های روانی نظرات غیرتخصصی در امور تخصصی!

چرا نباید درباره وزن و غذا خوردن افراد نظر بدهیم؟

10.2K
0 1
امروزه صحبت در مورد ورزش و کاهش یا افزایش وزن در جمع‌های مختلف کاری عادی است درحالی که در برخی مواقع می‌تواند آسیب‌های روحی به همراه داشته باشد. در این ویدئو خانم دکتر دکتر آزاده نجارزاده متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد، اشاره می‌کند که صحبت‌های غیرتخصصی و اظهارنظر‌های غیرکارشناسانه می‌تواند چه تاثیراتی روی روان افراد داشته باشد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار