رابطه سبک زندگی و عوامل محیطی با افزایش وزن

فست‌فود‌، پیشرفت تکنولوژی یا وقتی همه‌چیز در دسترس ماست!

7.3K
0 0
در گذشته اغلب افراد شکل زیست متفاوتی داشتند و برای رسیدن به هرچیزی باید مسافت زیادی را پیاده یا با دوچرخه طی می‌کردند. یا اینکه در تهیه نان و دوشیدن شیر سهیم بودند و کشاورزی می‌کردند. بنابراین کمتر افراد دچار اضافه وزن می‌شدند اما امروز با تغییر سبک زندگی و ماشینی شدن همه‌چیز، ما هم فعالیتمان کمترشده و همین موضوع یکی از عوامل افزایش وزن ما محسوب می‌شود. در این ویدئو خانم دکتر آزاده نجارزاده به جزئیاتی توجه می‌کند تا به کاهش وزن ما کمک کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار