سه راه پرورش توانمندی

اعتماد به نفس فکر را به عمل می‌آورد!

1.7K
0 0
اعتماد به نفس با اجتناب از شکست، توانمندی خارق‌العاده، استعدادهای ویژه و...شکل نمی‌گیرد. اعتماد به نفس با تمرین، آگاهی، پذیرش شکست و عبور از آن و پشتکار شکل می‌گیرد. اینکه چه احساس و افکاری نسبت به خود در روند زندگی‌تان دارید، میزان اعتماد به نفس شما را رقم می‌زند. این ویدئو سه نکته کارآمد برای افزایش اعتماد به نفس می‌گوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار