علائم هشداردهنده سختی تنفس در نوزادان را بشناسید

دیسترس نوزادی چیست؟

450
0 0
انواع مختلف دیسترس نوزادی یا سندرم زجر تنفسی به درمان سریع نیاز دارند. چراکه در صورت درمان نشدن ممکن است که آسیب‌های بسیار جدی را با خود به همراه داشته باشند. خرخر کردن نوزاد، سیانوز یا همان کبودی پوست و زردی همگی می‌توانند از نشانه‌های هشداردهنده باشند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار