روزِ خوشِ رهایی از استرس

6 عادت مفید روتین برای کاهش اضطراب

447
0 1
شرایط استرس‌زا را به‌عنوان یک چالش در نظر بگیرید، یعنی به جای توجه مداوم به استرس و اضطراب خود که باعث افزایش نگرانی در شما می‌شود به‌عنوان یک فرصت به آن نگاه کنید. در این ویدیو می‌توانید راهکارهای مختلف کاهش استرس و اضطراب را ببینید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار