306
0 0

استخوان‌سازی غیر طبیعی در برجستگی استخوان درشت‌نی

بیماری ازگود اشلاتر چیست؟

بیماری ازگود اشلاتر برجستگی استخوان درشت‌نی است؛ یک بیماری در اثر فشار یا انقباض است که شاید در دوران رشد و یا بر اثر ورزش رخ دهد. شایع‌ترین علامت آن درد در قسمت زانو است. شروع این بیماری تدریجی است و برجستگی استخوان درشت‌نی نسبت‌ به لمس، حساس و دردناک است. این بیماری هم در پسران و هم در دختران دیده می‌شود. تشخیص این بیماری با معاینه فیزیکی است و راه درمانی آن هم معمولاً استفاده از مُسکن‌ها و استراحت است. در مواردی نیز شاید نیاز به فیزیوتراپی باشد. برای آشنایی با این بیماری ویدئو را ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود