369
0 1

روش تشخیص دلیل درد و آبسه دندانی

رادیوگرافی پری آپیکال یا تک دندان چیست و چرا انجام می‌شود؟

رادیوگرافی پری آپیکال یا تک دندان، یک تکنیک تصویربرداری داخل دهانی است که معمولاً در رادیولوژی استفاده می‌شود. رادیوگرافی پری آپیکال اطلاعات مهمی در مورد دندان و استخوان‌های اطراف ارائه می‌دهد. همچنین به ما کامل ریشه دندان را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند ریشه تا کجا فرو رفته است به همین دلیل به آن پری آپیکال می‌گویند، زیرا مسیر دندانی را تا انتها مشخص می‌کند. این یک روش عالی برای تشخیص‌ دلیل درد و آبسه دندانی است چون این عکس‌برداری عفونت انتهای ریشه دندان را نشان‌تان می‌دهد. ویدئو را در همین باره تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود