504
0 1

پستانداران گوشت‌خوار و خطر هاری

کدام حیوانات هاری را بیشتر منتقل می‌کنند؟

پستانداران حساس‌ترین گروهی از حیوانات هستند که بیشتر در معرض هاری و انتقال آن به دیگران قرار دارند، اما در این بیماری بیشتر میان گوشت‌خوارها رخ می‌دهد، چراکه که این گروه تمایل بیشتری به گاز گرفتن دارند. از آنجایی هم که هاری دو نوع پرخاشگر و خاموش دارد، هنگامی که حیوانی دچار هاری از نوع پرخاشگر می‌شود احتمال گاز گرفتن در آن خیلی بیشتر می‌شود. اما نکته مهم بیماری هاری این است که علاوه بر خاموش بودن آن و نداشتن علائم هاری، حتی اگر بزاق حیوان بیمار روی زخم ریخته شود هم امکان انتقال وجود دارد. در این ویدئو دکتر ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش در مورد هاری و راه‌های انتقال آن توضیح می‌دهد.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود