611
0 1

بدن با زایمان طبیعی سازگارتر است

طبیعی یا سزارین، کدام بهتر است؟

بزرگ‌ترین نگرانی مادرها در دوران بارداری انتخاب نوع زایمان است. اما جالب است بدانید که بدن به صورت طبیعی آمادگی زایمان فیزیولوژی یا همان طبیعی را دارد و فقط درصد کمی از افراد نیاز به مداخلات پزشکی و عمل سزارین دارند. اگر این ترس و نگرانی نباشد، زایمان طبیعی به صورت نرمال انجام می‌شود که هم برای نوزاد و هم برای مادر بسیار مفید است. در این ویدئو زهرا نیکجوی مفرد، کارشناس مامایی درباره زایمان طبیعی و سزارین توضیحات جامعی را ارائه می‌کند. با این ویدئو همراه شوید تا از استرس شما برای زایمان کاسته شود.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود