616
0 1

کلیه‌ها، حالب‌ها، مثانه، اسفنکتر و مجرای ادراری

آشنایی با فعالیت سیستم ادراری به زبانی ساده!

بدن ما مواد مغذی را از غذا دریافت می‌کند و آنها را به انرژی تبدیل می‌کند. پس از دریافت مواد غذایی، مواد زائد آن در انتهای روده و داخل خون باقی می‌ماند، سیستم‌های ادراری یا سیستم کلیوی به بدن کمک می‌کند تا با فیلتر کردن خون و تولید ادرار از شر مواد زائد مایع به نام اوره، خلاص شود. بخش‌های مختلف سیستم ادراری شامل کلیه‌ها، حالب‌ها، مثانه، اسفنکتر و مجرای ادراری است که هر یک مشخصات و وظایف خاص خود را دارند. برای دیدن بخش‌ها و عملکرد این دستگاه جالب و رازهای نگهداری صحیح آن، با ما به تماشای این ویدئو بنشینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود