778
0 1

همه‌چیز درباره آرتریت روماتوئید/ 5

روماتیسم مفصلی چگونه تشخیص داده می‌شود؟

بیماری روماتیسم مفصلی با توجه به شرح حال بیمار تشخیص داده می‌شود؛ او از درد و التهاب مفاصل کوچک دست و پا، به صورت قرینه صحبت می‌کند. اما مهم‌ترین نکته در مورد شرح حال بیمار مدت زمان خشکی صبح‌گاهی است که باید در مورد آن حتما با پزشک صحبت کند و پس از آن پزشک از طریق آزمایش خون از تشخیص مطمئن می‌شود. در موراد خاص هم متخصص از بیمار رادیوگرافی هم درخواست می‌کند. با ویدئوی دکتر لیلا باقری فوق تخصص روماتولوژی همراه و از روش‌های تشخیص این بیماری بیشتر آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود