800
0 0

46 کرموزوم و ژن‌هایشان

درباره وراثت و اهمیت آن در انتقال خصوصیات به فرزندان بدانید

هر انسان سالمی 46 کرموزوم دارد که نصف آن را از پدر و نصف دیگر را از مادر به ارث می‌برد. این کرموزوم‌ها از ژن‌هایی تشکیل شده‌اند که خصوصیات ظاهری و رفتاری را از والدین به کودک انتقال می‌دهند و موجب شباهت کودک به والدین خود می‌شود. گرچه کودک احتمالا تفاوت‌هایی با والدین خود داشته باشد که به آن واریاسیون یا تنوع گفته می‌شود. برای اطلاعات بیشتر درمورد ژنتیک و انتقال خصوصیات و نحوه انتقال آن با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود