303
0 0

زردی پوست، تیرگی ادرار، مدفوع روشن و کاهش وزن

آسیب شناسی یا پاتوفیزیولوژی سرطان پانکراس چگونه انجام می‌شود؟

سرطان پانکراس بر لوزالمعده تأثیر می‌گذارد؛ یکی از اعضای دستگاه گوارش که در قسمت فوقانی شکم قرار دارد. از نظر آناتومی، لوزالمعده به سه قسمت تقسیم می‌شود: سر، بدنه و دم. سرطان لوزالمعده یا سرطان پانکراس، زمانی رخ می‌دهد که سلول‌های لوزالمعده خارج از کنترل شروع به تکثیر کنند و یک توده تشکیل دهند. سرطان پانکراس با استفاده از تصویر برداری و نمونه برداری در صورت وجود مجموعه‌ای از علائم تشخیص داده می‌شود؛ مانند زردی، تیرگی ادرار، مدفوع روشن و کاهش وزن. در ادامه از شما می‌خواهیم که این ویدیو را تا انتها تماشا کنید و سئوالات خودرا در کامنت‌ها بپرسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود