338
0 1

درباره گرایش و هویت جنسی

گرایش جنسی چیست و چه فرقی با هویت جنسی دارد؟

هویت جنسی یکی از مؤلفه‌های هویت است، به این معنا که وقتی فردی به نوجوانی می‌رسد و مغز دستور تولید هورمون‌های جنسی را می‌دهد، در او دو تغییر صورت می‌گیرد؛ اولی تغییرات جسمانی و دوم بخش روانشناختی است که فرد باید به یک سوال اساسی پاسخ دهد: «من کی هستم؟» اما معنای گرایش جنسی این است که حالا ترجیح جنسی این فرد به کدام سمت است؟ اگر برای شما هم تفکیک این دو واژه سوال است در این ویدئو دکتر حمید مهرابی متخصص در زمینه سلامت جنسی، پژوهشگر و مدرس در این زمینه صحبت می‌کند.

Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود