528
0 0

رسیدن ویروس به مغز و آشکار شدن علائم هاری

هاری چیست و چگونه منتقل می‌شود؟

هاری یک بیماری ویروسی با عامل ویروسی از خانواده رابدو ویریده است که از طریق بزاق دهان حیوان آلوده منتقل می‌شود. تمامی پستانداران با حساسیت‌های متفاوت هم می‌توانند درگیر این ویروس شوند. در بین پستانداران، نشخوار کنندگان حساس‌ترین گروه هستند. این ویروس از طریق اعصاب در بدن حرکت می‌کند و به سیستم عصبی مرکز، نخاع و مغز می‌رسد. متاسفانه هنگامی که ویروس به مغز می‌رسد علائم آشکار می‌شود و پس از این بیمار حتما به کام مرگ می‌رود. در این ویدئو دکتر ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش در مورد هاری بیشتر توضیح می‌دهد. با ما همراه شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود