1.6K
0 0

آشنایی با شرایط بیمارستان مناسب زایمان

چگونه بیمارستان مناسبی برای زایمان انتخاب کنیم؟

انتخاب بیمارستان پیش از زمان زایمان از اهمیت بالایی برخوردار است. خانواده‌ها باید طبق شرایط خود بیمارستان مورد نظر را انتخاب کنند. از عوامل تاثیر گذار در انتخاب بیمارستان، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی بودن آن، محل بیمارستان و از همه مهم‌تر اگر قصد زایمان زیر نظر پزشک خاصی را دارید بهتر است، پیش از زمان زایمان با آن بیمارستان آشنا شوید. در این ویدئو زهرا نیکجوی مفرد کارشناس مامایی، درباره انتخاب بیمارستان مناسب برای زایمان توضیحات کاملی را ارائه می‌دهد. با ما همراه شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود