1.9K
0 0

راه‌حل‌هایی برای خلاصی از شر ترس‌های مرضی

سه نکته مهم درباره فوبیا و راه مقابله با آن

همه از یک چیزی می‌ترسند اما اگر از چیزی بی اندازه و غیرمنطقی می‌ترسید، به آن فوبیا یا ترس‌های مرضی می‌گویند. فوبیاها می‌توانند زندگی شما را محدود کنند. 3 مورد در رابطه با فوبیا وجود دارد: اول هرچه بیشتر از چیزی که می‌ترسید دوری کنید بدتر می‌شود. دوم اینکه مهم نیست که چقدر سعی می‌کنید از آن اجتناب کنید، چراکه در نهایت با آنچه می‌ترسید روبه‌رو خواهید شد و سوم اینکه فوبیا می‌تواند به اختلالات اضطرابی تبدیل شود. با این ویدئو همراه شوید تا ببینید چگونه می‌توان از دست فوبیاهای غیر منطقی خلاص شد. همچنین می‌توانید از فوبیاهای خود برای ما بنویسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود