421
0 1

نگاهی به خودکشی کادر درمان /4

تعادل کار و زندگی حلقه مفقوده بحران روانی کادر درمان

بحران روحی بین کادر درمان و حتی خودکشی برخی از اعضای آن مسئله‌ای است که این روزها باعث نگرانی همه شده است و از همین رو دکتر حمیدرضا نمازی، پژوهشگر اخلاق و فلسفه پزشکی در یک مجموعه ویدئو با روتیتر مشترک «نگاهی به خودکشی کادر درمان» به ابعاد مختلف این ماجرا پرداخته است. عدم تعادل بین کار و زندگی نکته بسیار مهمی است که او در این ویدئو به آن می‌پردازد و می‌گوید مسائلی مثل نداشتن خواب کافی و... چقدر در فرسودگی روانی این قشر موثر است.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار