491
0 1

نگاهی به خودکشی کادر درمان /3

بار گران مسئولیت اجتماعی و اخلاقی بر روان کادر درمان

خودکشی پزشکان یکی از دردناک‌ترین اخباری است که این روزها می‌شنویم و حتما برای شما هم سوال است کسانی که همیشه مواظب سلامت مردم و جامعه هستند، چرا باید دچار چنین بحرانی شوند. دکتر حمیدرضا نمازی، پژوهشگر اخلاق و فلسفه پزشکی در یک مجموعه ویدئو با روتیتر مشترک «نگاهی به خودکشی کادر درمان» به ابعاد مختلف این ماجرا پرداخته است. او در این ویدئو از بار گران مسئولیت اجتماعی و اخلاقی بر روان کادر درمان می‌گوید؛ اخلاق مداری که بیش از سایر حرفه‌ها برای این قشر برجسته است. دعوتید به تماشا.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار