547
0 0

درباره طبی سازی پزشکی بدانید/ 1

تبدیل جرم به بیماری چه فواید و عواقبی دارد؟

طبی سازی، درواقع گسترش پزشکی به حوزه‌هایی است که ارتباط مستقیمی با درمان ندارد و ابعاد عمومی زندگی ماست. طبی سازی به چهار شاخه تقسیم می‌شود. تبدیل جرم به بیماری اولین شاخه آن است. به طور مثال افرادی را که اعتیاد دارند در چند سال اخیر بیمار می‌نامند و نه مجرم. اما طبی‌سازی جنبه‌های مثبت و هم منفی دارد که در این ویدئو دکتر حمیدرضا نمازی پژوهشگر اخلاق فلسفه پزشکی عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مورد آن صحبت می‌کنند. با ما همراه شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار