636
0 0

رشد نا به جای سلول‌ها و نمردن به وقت لازم!

چرا غده تشکیل می‌شود و تومور خوش‌خیم و بدخیم چیست؟

وقتی سلول‌های جدیدی تشکیل می‌شوند که بدن به وجود آنها نیازی ندارد و همچنین وقتی سلول‌های پیر در وقت مناسب نمی‌میرند باعث تشکیل توده‌ای می‌شوند که تومور نام دارد. تومورها گاهی خوش‌خیم هستند و گاهی ممکن است بدخیم باشند. روش درمانی معمول برای تومورها جراحی است و تومورهای خوش‌خیم معمولا دوباره رشد نمی‌کنند. برای اطلاعات بیشتر درباره تومورها و علل ایجاد آن ویدئو را ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار