731
0 0

آشنایی با توده‌های خوش‌خیم و غیرسرطانی

ندول تیروئید چیست و آیا بیماری نگران‌ کننده‌ای است؟

غده تیروئید در گردن و بالای نای قرار دارد و گاهی امکان دارد فعالیت این غده دچار اختلال شود یا توده‌ای درون آن شکل بگیرد و ندول‌های تیروئید توده‌هایی هستند که در تیروئید تشکیل می‌شوند. اگر کسی ندول تیروئید دارد باید توسط پزشک متخصص غدد بررسی شود. البته باید گفت بیشتر ندول‌های تیروئید توده‌های خوش‌خیم و غیرسرطانی هستند اما مشاوره با پزشک ضروری است. ویدئو را ببینید و تجربیات و سؤالات خود را برای ما بنویسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار