747
0 0

طبی‌سازی و گسترش پزشکی عمومی

ناخوشی چیست و چه فرقی با کسالت دارد؟

وقتی فردی بیمار است و به پزشک مراجعه می‌کند، بیماری او تشخیص داده می‌شود و درمان آغاز می‌گردد. اما گاهی فرد حال خوب و وضعیت سلامتی ندارد اما مریض هم نیست که دو حالت دارد: کسالت و ناخوشی. ناخوشی زمانی است که فرد خودش احساس سلامتی می‌کند اما دیگران معتقدند او بیمار است و وضعیت طبیعی ندارد. کسالت هم وقتی است که بقیه فرد را سلامت می‌دانند اما خود شخص از درون بهم ریخته است و احساس سلامت ندارد. در این ویدئو دکتر حمیدرضا نمازی پژوهشگر اخلاق فلسفه پزشکی عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در همین باره صحبت می‌کند. با ما همراه شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار