716
0 0

برون‌گرا،‌ شهودی، منطقی و ادراکی یا ENTP

ویژگی‌های تیپ شخصیتی ENTP چیست؟

entp ها افراد خلاق، منتقد و عقلانی هستند که همه‌ چیز را زیر سوال می‌برند. آنها در محیط‌هایی خوب پیشرفت می‌کنند که در آن آزادند تا ایده‌های خود را دنبال کنند و باورهای رایج را به چالش بکشند. همچنین در موقعیت‌هایی که برایشان جدید باشد، می‌توانند فرصت‌ها و ظرفیت‌های زیادی کشف کنند. از نظر دیگران، entpها اغلب حواس‌پرت، غیرواقع‌بین و خیلی باهوش‌اند و فقط به نفع خودشان کار می‌کنند. ویدیو را ببینید تا خصوصیات این تیپ شخصیتی را بهتر بشناسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار