717
0 0

درباره رفتار سمی دیگران و مسئولیت فردی ما

آدم‌ها در برابر واکنش ما به رفتار سمی خود چه می‌کنند؟

رفتار سمی به کارهایی می‌گویند که طیف وسیعی از احساسات منفی را ایجاد می‌کند و باعث آزار دیگران می‌شود.‌ وقت واکنش به رفتار، گفتار و افکار سمی دیگران شاید عکس‌العمل‌های متفاوتی را ببینیم. واکنش ما می‌تواند شامل: نادیده گرفتن، عوض کردن موضوع صحبت، بیان کردن آزردگی و گاهی اوقات فاصله گرفتن از فرد شود. شاید طرف مقابل بعد از شنیدن صحبت‌های شما سکوت کند و بعد به آنها فکر کند، به ظاهر بپذیرد تا موضوع ادامه دار نشود یا واکنش تندی نشان دهد و صحبت‌های شما را نپذیرد. دکتر الهام فخاری، دکترای روانشناسی تربیتی در این ویدئو از همین موضوع گفته‌اند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار