1K
0 0

قبل از فعالیت جنسی نمی‌توان فهمید گرم مزاجی یا سرد مزاج!

چطور بفهمم همسر آینده‌ام سرد مزاج است یا گرم مراج؟

درک سرد مزاجی یا گرم مزاجی همسر آینده، پیش از شروع رابطه جنسی چندان امکان‌پذیر نیست. نه اینکه فردی بخواهد دروغ بگوید، بلکه احتمال آن وجود دارد که به درک درستی از خودشناسی سرمزاجی یا گرم مزاجی خود نرسیده است. در این ویدئو دکتر حمید مهرابی متخصص در زمینه سلامت جنسی، پژوهشگر و مدرس در مورد این موضوع صحبت می‌کند. با ما همراه شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار