1K
0 2

ویژگی‌ها و ریشه رفتار و گفتار سمی

رفتار سمی است یا من سمی برداشت می‌کنم؟

رفتار سمی فقط شامل جملات توهین آمیز، تمسخر آمیز، آسیب رسان و تخریب فیزیکی نیست؛ دامنه رفتار‌های سمی می‌تواند خیلی گسترده باشد که حتی شامل حرکات و حالات صورت هم می‌شود. بخش مهمی از رفتاری‌های ما نتیجه گفتار و کلماتی است که انتخاب می‌کنیم. رفتار و گفتار ما ریشه در افکار ما دارد، افکار و احساساتی که داریم می‌تواند حتی منجر به رفتاری شود که برای خودمان و دیگران آسیب رسان باشد. البته این را هم بدانید که گاهی تعبیر و تفسیر ماست که رفتار یا گفتاری را آزار دهنده می‌بیند، بعضی افراد به علت عزت نفس و اعتماد بنفس پایین یا مشکلاتی که با دیگران دارند حتی رفتارهای ساده و روتین را آزار دهنده می‌بینند. در ادامه از شما می‌خواهیم که این ویدیو را از دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی مشاهده کنید و با ماهیت رفتار و گفتار سمی بیشتر آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار