1.2K
0 2

هنر تسکین روح و روان با کمک هنردرمانی

هنردرمانی چیست؟

برای همه ما پیش آمده است که موقع عصبانیت یا ناراحتی به سراغ نقاشی یا خطاطی رفته‌ایم یا قلم به دست گرفته‌ و شروع به نوشتن کرده‌ایم. شاید هم به موسیقی گوش داده‌ایم. درواقع بی‌آنکه بدانیم هنردرمانی کرده‌ایم. بنابراین نیاز به توضیح نیست که هنر روح و روان آدمی را تسکین می‌دهد. هنردرمانی شیوه‌ای است که در آن بیماران با استفاده از خلاقیت و استعدادهایشان روشی را انتخاب می‌کنند تا از تنش‌ها، استرس و بیماری‌ها دور شوند و کیفیت زندگی‌شان را بالاتر ببرند. با این ویدئو همراه شوید و سوالات و نظرات خود را برای ما بنویسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار