1.1K
0 0

دوشیدن و ذخیره‌سازی شیر مادر و دادن آن به شیرخوار/ 8

شیر دوشیده شده را چگونه می توان به شیرخوار داد؟

ابزارهایی مختلفی برای تغذیه نوزاد با شیر دوشیده شده مادر وجود دارد. نوزادانی که قبل از 30 هفته متولد شده‌اند با لوله معده تغذیه می‌شوند. پس از آن با فنجان هم می‌توان نوزاد را تغذیه کرد و بعد از 32 هفته، نوزاد می‌تواند پستان مادرش را بگیرد. اما اگر به هر دلیلی امکان تغذیه مستقیم نوزاد از پستان مادر فراهم نباشد چه باید کرد: لوله تغذیه معده یا NG Tube یکی از روش‌هایی است که می‌توان از آن استفاده کرد، روش دیگر تغذیه با فنجان یا Cup Feeding است. ابزار دیگر SNS لوله تغذیه یا وسیله مکمل رسان است که در این ویدئو دکتر محمد راوری متخصص کودکان در مورد SNS، سرنگ، قاشق و محافظ نوک پستان یا نیپل شیلد صحبت می‌کند. در واقع هدف از معرفی تمام این ابزارها، تاکید بر این مطلب است که برای تغذیه شیرخوار از شیشه شیر استفاده نشود. با ما همراه شوید.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار