2.5K
0 2

آشنایی با ویژگی‌های رفتارهای آسیب‌رسان

رفتار و گفتار سمی چه نشانه‌هایی دارد؟

رفتارهای سمی طیف وسیعی از احساسات منفی را در فرد دارای این رفتارها ایجاد می‌کنند و منجر به بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی می‌گردند و سلامت روان و کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این رفتارهای سمی که اطرافیان را آزار می‌دهد و باعث دوریشان می‌شود، نوعی مکانیسم دفاعی است که فرد با رفتار آسیب رسان از خود نشان می‌دهد؛ مانند برچسب زدن به دیگران. برچسب زدن نوعی نگرش منفی است که به ما و افراد دیگر و همچنین به قدرت تفکر ما آسیب می‌رساند. این ویدیو را که از دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی تماشا کنید، بیشتر چرایی با رفتار سمی و آسیب رسان آشنا می‎‌شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود