1.2K
0 0

اهمیت و مزایای تغذیه با شیر مادر /9

به نوزاد علاوه بر شیر مادر شیرخشک بدهیم؟

شیرخواری که با شیرخشک تغذیه می‌شود به علت تخلیه کندتر معده و سیری کاذب طولانی مدت، تمایل کمتری به گرفتن پستان مادر دارد که باعث می‌شود تولید شیرمادر کم و کمتر شود. همچنین مکیدن سرشیشه باعث ایجاد سردرگمی شیرخوار در گرفتن پستان مادر هم می‌شود. در شرایطی که شیر مادر کم باشد، می‌توان به صورت موقت به شیرخوار، شیر خشک داد اما با کمک کاپ شیردهی یا سرنگ تا شیرمادر کامل شود. لازم است گفته شود شاید شیرخوار طعم شیرخشک را بپسندد و دیگر تمایلی به خوردن شیرمادر نداشته باشد و به همین دلیل است که در چنین شرایطی احتمال آن وجود دارد که با ورود شیرخشک، شیرخوار دیگر پستان مادر را نگیرد. در این ویدئو دکتر منصور بهرامی متخصص اطفال در این باره صحبت می‌کند.

Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار