1K
0 0

اهمیت و مزایای تغذیه با شیر مادر/ 7

شیرمادر چه تفاوتی با شیرخشک دارد؟

چرا به شیرمادر خون سفید اطلاق می‌شود؟ شیرمادر چگونه در شیرخوار ایمنی ایجاد می‌کند؟ اینکه «ترکیب شیرمادر ثابت نیست» به چه معناست؟ چرا گفته می‌شود شیرمادر سلامتی شیرخوار را حتی تا سنین بزرگسالی تضمین می‌کند؟ تمام این سوالات مهم و همچنین فرق شیرمادر و سایر شیرهای مصنوعی، موضوعی است که در این ویدئو دکتر مژگان مظلوم در مورد آن‌ها صحبت می‌کنند. تماشا کنید و بیشتر بدانید.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار