1.1K
0 0

تغذیه مادر در دوران شیردهی/ 2

ارتباط مواد مغذی موجود در شیرمادر با تغذیه مادر

مواد مغذی موجود در شیرمادر به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروه اول، آنهایی که وجودشان در شیرمادر به تغذیه مادر وابسته است و کمبودشان در تغذیه مادر می‌تواند علایم و عوارضی در شیرخوار ایجاد کند. گروه دوم، موادی که وجودشان در شیر به تغذیه مادر وابسته نیست و درصورت کمبود، از ذخایر مادر برداشت می‌شوند. در این ویدئو دکتر مژگان مظلوم درباره این دو گروه غذایی بسیار مهم صحبت می‌کند. تماشا کنید و اطلاعات درست و علمی به دست بیاورید.

Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار