1.2K
0 0

وضعیت صحیح شیردهی/ 6

زمان شیردهی باید چه موارد مهمی را رعایت کرد؟

برای تغذیه درست نوزاد و شیردهی موفق، مادران باید نکات ساده و در عین حال مهمی را رعایت کنند. از جمله این که شیرخوار چرخش نداشته باشد و سر و بدن در یک راستا باشد. همچنین برای گرفتن سر، دست مادر نباید پس سر شیرخوار قرار بگیرد. شیر دادن به شیرخوار در حال گریه و فشار روی چانه شیرخوار به منظور باز کردن دهان او اشتباه است. در این ویدئو دکتر مژگان مظلوم علاوه‌بر موارد ذکر شده به نکات مفید و کاربردی دیگری هم اشاره می‌کند. با ما همراه شوید.

Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار