2.5K
0 1

آشنایی با پرانگشتی به عنوان یک بیماری ژنتیکی

اختلالات ارثی چگونه تشخیص داده می‌شوند؟

به مجموعه بیماری‌هایی که در اثر تغییر در ماده ژنتیکی فرد ایجاد و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند بیماری‌های ارثی می‌گویند. درواقع بروز ناهنجاری و بیماری‌های ژنتیکی درنتیجه ایجاد جهش یا تغییر در کروموزوم‌های بدن است. پلی داکتیلی یا پُرانگشتی نوعی اختلال ژنتیکی است که باعث می‌شود انگشتان دست یا پا در فرد مبتلا بیشتر باشد. فیبروز سیستیک هم نوعی بیماری ارثی است که البته به روشی متفاوت از پلی داکتیلی به ارث می‌رسد. این بیماری جدی است و والدین می‌توانند در دوران بارداری از طریق غربالگری جنین متوجه این بیماری شوند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود