1K
0 0

اهمیت و مزایای تغذیه با شیر مادر/ 1

آغوز چه فوایدی برای نوزاد دارد؟

اولین شیرمادر آغوز یا کلستروم نام دارد که مقدار ترشح آن کم است ولی قدرت بسیار زیادی دارد. آغوز اولین ماده ایمنی بخش است که وارد بدن نوزاد می‌شود و حکم واکسن را برای نوزاد دارد. آغوز در مخاط روده و دستگاه تنفسی نوزاد می‌نشیند و مانع ورود میکروب‌ها به بدن او می‌شود. نکته مهم دیگر و بزرگ‌ترین چالش شیردهی، مربوط به هفته اول است که در صورت حمایت و همراهی خانواده، مادر می تواند این روزهای حساس را به خوبی پشت سر بگذارد و نوزاد از شیرمادرش محروم نشود. در این ویدئو دکتر منصور بهرامی از برخی باورهای شایع اما نادرست درباره شیر مادر می‌گوید؛ مانند: رنگ زرد آغوز و باور به اینکه باعث زردی نوزاد می‌شود، گمان اینکه گریه مکرر نوزاد ناشی از گرسنگی او و عدم کفایت شیرمادر است یا این که بهتر است مادر در روزهای اول به صورت موقت به نوزادش شیرخشک بدهد تا شیرش جاری شود و... . حتما تماشا کنید تا بر اساس این باورهای نادرست تصمیم اشتباهی نگیرید و فرزند دلبند را از شیر مادر محروم نکنید.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار