2.6K
0 0

تغذیه مادر در دوران شیردهی/ 4

چه موقع رنگ یا مزه شیر مادر تغییر می‌کند؟

رنگ یا مزه شیرمادر می‌تواند به دلیل شرایط تغذیه‌ای یا جسمانی خاص تغییر کند و این تغییر مزه و بوی شیر، گاهی با امتناع شیرخوار از گرفتن پستان مادر همراه می‌شود. از طرفی تغییر رنگ شیر نیز شاید باعث نگرانی مادر شود و این سوال که می‌تواند این شیر را به فرزندش بدهد یا نه؟ در نتیجه آگاهی مادر از این شرایط بر روند شیردهی او تاثیر می‌گذارد. در این ویدئو دکتر مژگان مظلوم در مورد تغییر زنگ و مزه شیرمادر و همچنین علت آن توضیح می‌دهد. با ما همراه شوید.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود