1.2K
0 0

دوشیدن و ذخیره‌سازی شیر مادر و دادن آن به شیرخوار/ 4

چرا استفاده از شیردوش بوق دوچرخه‌ای توصیه نمی شود؟

نحوه صحیح دوشیدن شیر مادر بسیار مهم است و به همین دلیل ابزارهای متنوعی برای کمک به او وجود دارد. شیر دوش بوق دوچرخه‌ای یکی از رایج‌ترین آنهاست که متخصصان استفاده مکرر از آن را اصلا توصیه نمی‌کنند. در این ویدئو دکتر محمود راوری عملی و به روشنی توضیح می‌دهد چرا باید تهیه این نوع شیردوش منسوخ شود و چه آسیب‌هایی برای مادر و نوزاد دارد.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار