1.1K
0 0

وضعیت‌های صحیح شیردهی/ 7

تماشای وضعیت شیردهی گهواره‌ای یا سنتی

برای شیردهی، مادرها می‌توانند شیرخوار را در وضعیت‌های شیردهی مختلفی نگه دارند که هم مادر و هم شیرخوار راحت باشند. یکی از این وضعیت‌ها، شیردهی گهواره‌ای یا سنتی است. در این وضعیت سر و بدن شیرخوار باید در یک راستا قرار بگیرد، دست شیرخوار زیر بغل مادر قرار می‌گیرد و سر شیرخوار کمی به عقب خم می‌شود. در این حالت مادر باید به درستی پستان را بگیرد تا انگشتانش روی هاله نباشد. نکات مهم دیگری هم باید رعایت شود و در این ویدئو دکتر مژگان مظلوم، مربی ارشد کشوری شیرمادر درباره اشتباهات رایج در این وضعیت شیردهی می‌گویند و همچنین روش درست آن را نشان می‌دهند.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار