1.1K
0 0

وضعیت‌های صحیح شیردهی/ 12

مادر در وضعیت‌های مختلف چگونه به فرزندش شیر بدهد؟

وضعیت‌های صحیح مختلفی برای شیردهی وجود دارد؛ مثلا هنگامی که مادر تازه زایمان کرده، به‌ویژه سزارین، و به صورت طاق‌باز به کمر یا پهلو روی تخت خوابیده است، انواع وضعیت‌های نشسته روی تخت یا صندلی و... . مادران عزیز باید بدانند که یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شیردهی، وضعیت راحت آنها هنگام شیردادن به فرزندشان است که در این ویدئو دکتر مژگان مظلوم درباره انواع وضعیت‌های مختلف شیردهی صحبت کرده‌اند. حتما تماشا کنید.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار