انجام تمریناتی ساده در خانه

چند تمرین ساده برای تحرک بیشتر درخانه و حفظ سلامتی

398
0 0
افزودن کمی فعالیت در برنامه روزانه می‌تواند تفاوت بزرگی در احساس شما ایجاد کند. این ویدئو چند حرکت ساده را برای فعالیت بیشتر بدنی، هماهنگی سمت راست مغز با سمت چپ بدن و تحریک سیستم دهلیزی برای تعادل بیشتر به شما معرفی می‌کند، تماشا کنید و بیشتر بدانید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار