بهترین راه مواجهه با آدم‌های آسیب‌رسان

می‌شود همه آدم‌های سمی زندگی‌مان را کنار بگذاریم؟

379
0 0
شاید در مواجهه با افراد دارای رفتار و افکار سمی تصمیم بگیریم آنها را از زندگی خودمان حذف کنیم اما با حذف و طرد این افراد ما نمی‌توانیم رفتار ناسالم را از بین ببریم. دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی در این ویدئو توصیه‌ می‌کنند که تلاش کنیم دانش و مهارت‌های زندگی‌ را بهبود ببخشیم. نخستین گام مهارت‌های زندگی هم خودآگاهی است. با افزایش و بهبود آگاهی نسبت به خودمان، توانایی‌ها و ناتوانی‌های‌مان، داشته‌ها و نداشته‌های‌مان، در مواجهه و تعامل با افراد دیگر می‌توانیم عملکرد بهتری را داشته باشیم. اگر رفتاری آسیب رسان از اطرافیان می‌بینیم اول از همه سعی کنیم احساسات منفی خود را شناسایی کنیم تا بتوانیم آن را مهار و مدیریت کنیم. احساس منفی خودمان را به فرد مقابل با شیوه‌ای بدون آسیب بروز و نشان دهیم که رفتار او باعث آسیب به ما و رابطه می‌شود.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار