2.7K
0 0

وقتی ربع فوقانی راست شکم درد می‌گیرد

کله‌ سیستیت یا التهاب کیسه صفرا چیست؟

التهاب کیسه صفرا یا کله‌ سیستیت وضعیتی است که در آن مجرای صفراوی مسدود می‌شود. کُله‌سیستیت معمولاً به دلیل رشد تومور و سنگ صفرا اتفاق می‌افتد. مجرای صفراوی، کیسه صفرا را به روده کوچک متصل می‌کند و وقتی بسته شود در این حالت، بیمار، دردِ شدید و تورم دارد. این مسئله نیاز به درمان فوری دارد، چراکه امکان دارد باعث مرگ بیمار شود. بنابراین درد شدید در قسمت بالای راست شکم را جدی بگیرید و در این حالت چیزی نخورید، ننوشید و به مرکز درمانی مراجعه کنید. ویدئو را ببینید تا بیشتر با این بیماری و راه‌های درمان آن آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود