3.1K
0 1

الفبای سلامت روان / 19

اختلال روانی داریم یا اوضاع خراب است؟

شاید در وضعیتی باشیم که این سوال پیش بیاید که اختلال داریم یا اوضاع خیلی خراب است؟ واقعیت این است که زندگی روان شناختی ما و سلامت روانی ما از محیط بیرونی‌مان اثر می‌گیرد، به عنوان مثال از فضای خانواده، فضای همکاران و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم‌. برخی ویژگی‌های شخصی خود ما هم در چگونگی ارتباطات‌مان نقش دارد. شما باید به تفاوت‌هایی که در رفتار‌های‌ خلقی‌تان اتفاق می‌افتد توجه کنید که آیا ناگهانی است یا موردی و اینکه آسیب ایجاد می‌کند یا نه؟ دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی در همین باره صحبت می‌کنند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود