2.5K
0 1

درباره طبی سازی پزشکی بدانید/ 2

چرا نگاه کردن به دوره‌های مختلف زندگی از نگاه پزشکی مضر است؟

گسترش پزشکی به حوزه‌هایی که ارتباط مستقیمی با درمان ندارد و ابعاد عمومی زندگی است و به آن طبی‌سازی می‌گویند، جنبه‌های مختلف مثبت و منفی دارد و به چهار شاخه تقسیم می‌شود. شاخه دوم آن طبی سازی دوره‌های مختلف زندگی است؛ مثلا به دوران کودکی، بلوغ، سالمندی و... را از دریچه پزشکی نگاه کنیم و در واقع کل دوران به مثابه بیماری فرض می‌شود. حال این نگاه خوب است یا بد؟ در این ویدئو دکتر حمیدرضا نمازی پژوهشگر اخلاق فلسفه پزشکی عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره این موضوع جذاب صحبت می‌کند. با ما همراه شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود