از بیوپسی تا تشخیص

سرطان چگونه تشخیص داده می‌شود؟

807
0 1
در بیماری سرطان سلول‌های بدن بدون توقف تقسیم می‌شوند و انواع مختلفی دارد. اما اینکه چه درمانی برای سرطان بهتر است یا بیماری در چه مرحله‌ای قرار دارد از جمله مسائلی است که توسط پاتولوژیست مشخص می‌شود. در بیوپسی یا نمونه‌گیری از بافت بدن، پاتولوژیست یا آسیب‌شناس آن بافت را در آزمایشگاه ارزیابی می‌کند که این کار طی فرایندی انجام می‌شود. برای آشنایی با فرایند بیوپیسی و مراحل آن ویدئو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار