3.2K
0 0

الفبای سلامت روان / 18

سال‌های طلایی دوران رشد کدامند؟

هر تغییری در انسان به معنای رشد است. این تغییرات گاهی اوقات به معنای بهترشدن و گاهی حتی به معنای افت توانایی‌های ما هستند. با‌ این‌حال مسئله مهم این است که رشد تا سنین پیری نیز ادامه دارد. در نظرتان باشد که دوران کودکی، دوران شکل‌گیری اولیه شخصیت است پس باید در این دوران مراقبت‌های بیشتری داشته باشیم. نوجوانی یکی دیگر از مهم‌ترین دوران‌های حساس رشد است که در هویت یابی و یک‌پارچگی شخصیت فرد اهمیت بسیاری دارد. در ادامه از شما می‌خواهیم که ویدئو دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی را در همین باره ببینید و اگر سوالی دارید کامنت بگذارید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود