1.7K
0 0

دوشیدن و ذخیره‌سازی شیر مادر و دادن آن به شیرخوار/ 1

چه وقت نیاز است مادر شیر خود را بدوشد و چطور این کار را انجام دهد؟

اهمیت تغذیه با شیر مادر آنقدر زیاد است که توصیه می‌شود در شرایطی که امکان شیردهی مستقیم وحود ندارد شیر مادر دوشیده و به شیرخوار داده شود اما در چه مواردی توصیه می‌شود که مادر شیرش را بدوشد؟ جدایی مادر و شیرخوار به دلایلی مانند بیماری یا بستری بودن مادر یا شیرخوار، مادر شاغل) و... شیرخوار نمی‌تواند پستان را به طور کامل تخلیه کند، نوزادانی که شکاف کام دارند، نوک پستان مادر زخم یا پستان دچار احتقان شده است. همچنین درمواردی که امکان تغذیه مستقیم از پستان مادر وجود ندارد، دوشیدن شیر به افزایش و تداوم تولید شیر کمک می‌کند چراکه تولید شیر به تخلیه مکرر و موثر پستان وابسته است. نکته قابل توجه آنکه اگر مادر منتظر بماند تا پستانش پر شود بعد آن را بدوشد یا به فرزندش شیر بدهد، باعث پس‌رفت شیر می‌شود. لازم است بدانید که شیردوشی به روش‌های مختلفی انجام می‌شود: با دست، با پمپ‌های مکانیکی و یا الکتریکی که در ویدئوهای دیگر می‌تواند روش صحیح انجام آن را تماشا کنید. فراموش نکنید که بهترین روش شیردوشی، دهان خود شیرخوار است که عمل فشردن و مکش را با هم انجام می‌دهد و باعث جاری شدن شیر می‌شود. در این ویدئو دکتر محمود راوری در همین باره نکات بسیار مهم و طلایی را می‌گویند.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار