1.7K
0 0

کدام مادر می‌تواند و کدام نمی‌تواند شیر بدهد؟/ 1

پاسخ به چند سوال مهم درباره بیماری و مصرف داروی مادر شیرده

آیا مادری که سرما خورده است می‌تواند به شیرخوارش شیر دهد؟ آیا میکروب از طریق شیرمادر به شیرخوار منتقل می‌شود؟ آیا دارویی که مادر مصرف می‌کند برای شیرخوار ضرر دارد؟ اگر مادر داروهای ضد سرطان مصرف می‌کند نمی‌تواند به فرزندش شیر دهد؟ آیا دارو شیرمادر را کم می‌کند؟ آیا بیماری مادر شیرده باعث ضعف و ناتوانی او می‌شود؟ اگر به تازگی صاحب فرزند شده‌اید و این سوالات را دارید، ویدئوی دکتر علی اصغر حلیمی اصل متخصص کودکان به ابهامات شما پاسخ می‌دهد.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار